ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOPNÉ FÓLII HEATFLOW

Heatflow je elektrická topná fólie, jejíž technologie je zdrojem infra záření s biogenní vlnovou délkou, ta je lidským tělem pozitivně vnímána a je vhodná k akumulaci předmětů při pokojové teplotě.

Heatflow vytváří vysoce komfortní, rovnoměrné a zdravé teplo s nízkými provozními náklady a mnoholetou životností s bezúdržbovým a bezporuchovým provozem.

Díky patentované technologii, kterou společnost Naos využívá jako jediná na světě, je heatflow schopna velice efektivního přenosu energie do materiálů. Vlivem vhodné vlnové délky je energie z heatflow schopná prohřát nejen podlahu, ale následně celou konstrukci budovy a vytvořit tak ideální, vysoce komfortní stav, kdy rovnoměrně sálá celá konstrukce.

Schopnost efektivní akumulace celé konstrukce je důvodem maximálního komfortu a velice nízkých provozních nákladů. Ačkoliv je účinnost heatflow podobná, jako účinnost jiných elektrických topidel, její výsledná efektivita je několikanásobně vyšší.

PROČ HEATFLOW?

Komfort
Heatflow vytváří vysoce komfortní teplo. Akumulační vrstva dokáže okamžite absorbovat vyzářenou energii a zahřeje se. Vlivem své emisivity dokáže převážnou část energie dále vyzářit do prostoru a díky vhodné vlnové délce akumulovat celou konstrukci, která tak rovnoměrně sálá a vytváří ideální stav rovnoměrného vytápění. Vzduch v místnosti je ohříván z celé konstrukce domu, podlaha se nepřehřívá a neviří se prach.

Zdraví
Heatflow vysílá infra záření, které je lidským tělem velice pozitivně vnímano. Heatflow nasycuje vzduch anionty a hubí bakterie.

Ekonomika
Výsledná efektivita vytápění heatflow je v porovnání s klasickými elektrickými topidly několika násobně vyšší. Absolutně bezúdržbový systém s garancí stálé učinnosti a životnosti v našich klimatických podmínkách přes 100 let rovněž zásadně snižuje investici na vytápění. Heatflow poráží v celkovém součtu nákladů (vstupní + provozní + údržbové) i ostatní druhy vytápění jako jsou plynové kotle a čerpadla.

Možnosti využití
Heatflow je primární zdroj vytápění, využíván jako podlahové, stropní, nebo stěnové vytápění.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Vysoce komfortní teplo ? rovnoměrně topí celá konstrukce
  • Zdravé teplo ? hubí bakterie, nevysušuje vzduch, nevíří prach, nepřetápí podlahu
  • Ekonomické teplo ? nejnižší součet nákladů (vstupní,provozní,údržbové)
  • Absolutně bezúdržbový a bezporuchový systém
  • Nejrychlejší a nejpřesnější regulace
  • Životnost s garancí stálé účinnosti při non-stop fungování min 30 let (100 let v běžných klimatických podmínkách)
  • Široké spektrum využití (podlahové, stropní, stěnové vytápění)
  • Zabraňuje vzniku vlhkosti a plísním
  • Rychlá montáž
  • Možnost energetické nezávislosti

 

VÝKON HEATFLOW

Fólie heatflow je dodávána ve výkonu od 230 do 300 W/m2. Díky technologii uhlíkové tkaniny, která vyzařuje správnou vlnovou délku do všech směrů můžeme heatflow zapojit i sériově, na 1/4 výkon (55-75W/m2) a stále bez problémů prohřát i 10cm betonu.

ŽIVOTNOST

Díky patentované inovaci, pro infra fólie kritického spoje měděného proužku se stříbrným prvkem, získala fólie heatflow nový rozměr v životnosti. Životnost heatflow je 30 let soustavně na plný výkon a reálná životnost v běžném provozu domácnosti je přes 100 let. Tuto technologii využívá heatflow jako jediná na světě. Díky patentovanému spoji nedochází ke vzniku nežádoucích elektrických oblouků a následné nefunkčnosti fólie.

SPOTŘEBA

Jako jediná fólie na světě využívá heatflow celoplošnou technologii uhlíkových vláken. Jedná se o celovodivou uhlíkovou vláknitou tkaninu, kterou tvoří směs uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou a nanotrubice. Na rozdíl od konkurenčních páskových fólií, jejichž technologie spočívá v tiskařském nástřiku rozdrceného uhlíku, má heatflow nižší provozní náklady díky vyšší rychlosti ohřevu a lepší efektivitě využití energie.

ŠIROKÉ SPEKTRUM VYUŽITÍ

PLOVOUCÍ PODLAHA

PLOVOUCÍ PODLAHA

LINOLEUM / KOBEREC

PLOVOUCÍ PODLAHA

KERAMICKÁ PODLAHA

PLOVOUCÍ PODLAHA

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA

PLOVOUCÍ PODLAHA

STROPNÍ VYTÁPĚNÍ

PLOVOUCÍ PODLAHA

POROVNÁNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PLOVOUCÍ PODLAHA

Heatflow vs. vodní podlahové vytápění

Vodní podlahové vytápění je omezeno značně malou topnou plochou, pomalým náběhem, nuceným dlouhým oběhem a neschopností okamžité lokální reakce. V akumulační vrstvě jsou vlivem malé topné plochy značné teplotní rozdíly a chladnější část podlahy konstantně odebírá energii z teplejší části. Sálání tepla z podlahy nedokáže efektivně prohřát stěny, podlaha je tak místy přehřívána, přetápí a vysušuje vzduch. Vodní podlahový systém nezbytně obsahuje poruchový a hlučný zdroj s nutnou údržbou a servisem. Je neefektivní v přechodném a mrazivém období. Přenos energie do vody, dále do trubky a následně do malé plochy podlahy je velice ztrátový.

PLOVOUCÍ PODLAHA

Heatflow vs. klasické elektrické podlahové vytápění

Topné rohože, nebo elektrické kabely mají velice malou topnou plochu, která v kombinaci s odporovým způsobem tvorby tepla vytváří velice nízkou účinnost při vytápění. Malá plocha společně s pomalým náběhem, vysokou teplotou a distribucí tepla všemi směry způsobuje zásadní ztráty. Podlaha pak sálá teplo jen na malou plochu stěn v nejbližší blízkosti, není schopná efektivně prohřát stěny, dochází k lokálnímu přetápění podlahy, víření prachu, vysušování vzduchu a omezení tepelné pohody. Při instalaci pod akumulační vrstvu má systém velice pomalý náběh, vysoké teploty nejsou pro lité potěry vhodné. Instalace přímo pod finální vrstvu degraduje materiály skladby podlahy a časem může docházet k vadám a prasklinám, což zásadně zvyšuje celkové náklady.

PLOVOUCÍ PODLAHA

Heatflow vs. konvekční vytápění

Jedná se o tradiční topný systém, při kterém je vzduch přímo ohříván od otopného tělesa, které se zahřívá na poměrně vysokou teplotu. Naprostá většina energie je využita k ohřevu vzduchu, který je velice špatným tepelným vodičem, má nedostatečné akumulační schopnosti a velice rychle ztrátcí svoji teplotu stykem s chladnějšími materiály. Tento typ vytápění tvoří nekomfortní teplo, které je nerovnoměrné, přetápí a vysušuje vzduch, zvyšuje cirkulaci a drží se pod stropem. Přímotop Klasické elektrické vytápění, velice vysoké provozní náklady, nekomfort, lokální vytápění, zvyšuje vlhkost na konstrukci. Velice špatně regulovatelné, velký teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem. Radiátor Běžný typ vodního vytápění, vzdálenost od zdroje teplé vody vytváří velké ztráty, má vysokou spotřebu, nekomfort, lokální vytápění, zvyšuje vlhkost na konstrukci. Špatně regulovatelné vytápění se zásadním rozdílem teplot mezi podlahou a stropem.

PLOVOUCÍ PODLAHA

Heatflow vs. ostatní infra vytápění

Patentovaná technologie heatflow spojuje veškeré možné výhody vytápění, což jsou komfort, nízká spotřeba, rovnoměrné rozložení tepla a bezporuchový provoz. Ostatní infravytápění postrádají vždy jednu ze základních výhod.

Infrapanel
Přímý zářič, vysoký výkon, malá topná plocha, extrémní teploty, nekomfortní, lokální teplo, nevkusně omezujíci dispozice pokojů. Při stropní instalaci vytváří vlivem k vysokému výkonu a vysokým teplotám pocit ?horké hlavy?

Starší páskové fólie
Starší technologie páskových fólií Naos využíval jako temperaci pod plovoucí podlahu. Nemožnost instalace pod akumulační vrstvu omezuje účinnost, zvyšuje spotřebu a eliminuje možnost využití pod dlažbu. Omezená životnost vlivem slabého nástřiku drceného uhlíku a nedokonalého tlakového spoje.

KALKULAČKA

PARAMETRY OBJEKTU
RD PODLAHOVÁ VARIANTA-VZOROVÁ NABÍDKA
Podlahová plocha k vytápění m2
Tepelná ztráta-odhad kW
Minimální doporučená instalace 600,00 m2
Doporučená vrstva betonu / anhydritu (sádrovláknitá/cetris deska) 35-70 mm
Roční spotřeba el.energie na vytápění-odhad 5000 kWh
Procentuální pokrytí podlahy folií Heatflow 60,00 %
Instalovaný výkon celkem 132,00 KW
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
  MJ množství cena z MJ CENA celkem
Heatflow m2 600 1 250 Kč 750 000 Kč
Montážní materiál       750 000 Kč
CENOVÁ KALKULACE
MATERIÁL CELKEM 1 062 390 Kč
PRÁCE CELKEM 170 900 Kč
CELKEM BEZ DPH 1 170 900 Kč*
*Cena je pouze orientační.
PARAMETRY OBJEKTU
RD STROP VARIANTA-VZOROVÁ NABÍDKA
Stropní plocha k vytápění m2
Tepelná ztráta-odhad kW
Minimální doporučená instalace 600,00 m2
Roční spotřeba el.energie na vytápění-odhad 5000 kWh
Procentuální pokrytí stropu folií Heatflow 60,00 %
Instalovaný výkon celkem 132,00 KW
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
  MJ množství cena z MJ CENA celkem
Heatflow m2 600 1 250 Kč 750 000 Kč
Montážní materiál       750 000 Kč
CENOVÁ KALKULACE
MATERIÁL CELKEM 1 062 390 Kč
PRÁCE CELKEM 170 900 Kč
CELKEM BEZ DPH 1 170 900 Kč
*Cena je pouze orientační. V ceně nejsou započítány termostaty.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VYTÁPĚNÍ SYSTÉMEM HEATFLOW NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.
NÁŠ PRACOVNÍK SE VÁM V NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ DOBĚ OZVE.
ADRESA:
PPS Energy s.r.o.
Lázeňská 403
25 242 Jesenice
KONTAKTY:
tel.: +420 777 333 015
e-mail: info@ppse.cz